Modellen illustrerer supporten til skolerne. 

Først behandles elevsagerne af skolernes interne beredskab. Såfremt der ikke findes en holdbar løsning, vurderes elevsagerne af den koordinerende trio, som henviser til én af de fem muligheder for ekstern support.

Skolernes interne beredskab

 

 

Mødefora

 

 

Børnelineal

 

Læs mere:

Support til dagtilbud

§49a-møde

Arbejdsmøder