Du er her:  

Brønderslevs Børnelineal

 

Børnelinealen

 

Det er essentielt, at børn og unge hver dag mødes af betydningsfulde voksne. Voksne som ser, hører og anerkender barnet / den unge. I dette daglige møde udviser børnene / de unge dagligt signaler, der kan være med til at identificere, hvorledes de trives.

 

Når den voksne skal identificere graden af barnets / den unges signaler, er det vigtigt også at rette opmærksomheden på, hvor hyppigt signalet / signalerne viser sig, samspillet og mønstret mellem signalerne, og hvor længe signalerne har vist sig.

 

Nedenstående er eksempler på signaler – det vil sige, at listen IKKE er udtømmende. Børn og unges signaler skal altid ses i den kontekst, barnet / den unge befinder sig i. Der findes ikke nogen egentlig ”facitliste / tjekliste”.

 

Signaler hos småbørn:

 

 • Spiseproblemer
 • Søvnproblemer
 • Manglende vitalitet
 • Initiativløshed
 • Hypersensitivitet overfor stimuli
 • At barnet græder meget
 • At barnet er svært at trøste
 • At barnet afviser / undviger kontakt
 • At barnet er ukritisk overfor fremmede
 • At barnet virker forsømt
 • At barnet er uroligt / hyperaktivt
 • At barnet er svært at stille tilfreds

 

Signaler for de lidt ældre børn:

 

 • Søvnproblemer
 • Spiseproblemer
 • At barnet er trist og indelukket
 • At barnet mangler livsglæde og initiativ
 • At barnet isolerer sig
 • At barnet mangler nysgerrighed og interesse for sine omgivelser
 • At barnet virker forsømt
 • At barnet er uroligt / hyperaktivt
 • At barnet ikke har kendskab til sociale spilleregler
 • At barnet har mange konflikter
 • At barnet hurtigt skifter humør
 • At barnet er overdrevent tilpasset – har svært ved at formulere, hvad det vil være med til og ikke
 • At barnet er ukritisk kontaktsøgende
 • At barnet har svært ved ”at følge med”
 • At barnet ændrer adfærd

 

Signaler hos de unge:

 

 • Søvnproblemer
 • Spiseproblemer
 • At den unge ofte er syg, klager over hoved- og / eller mavepine
 • Over/undervægtig
 • At den unge lider af ufrivillig vandladning / afførring
 • At den unge er trist
 • At den unge er tilbagetrukket
 • At den unge føler sig anderledes / forkert
 • At den unge er angst for fremtiden
 • At den unge føler sig ensom
 • At den unge har svært ved indlæring
 • At den unge har svingende / svigtende indsats i skolen
 • At den unge er urolig / ukoncentreret
 • At den unge har tidlig seksuel debut
 • At den unge har selvskadende adfærd
 • At den unge har misbrug
 • At den unge begår kriminalitet

 

For at komme nærmere en identifikation af, hvor udsat barnet / den unge er, kan det være hjælpsomt også at se på forældrenes signaler. Det er et samlet billede, der er afgørende for, hvor på Børnelinealen barnets udsathed placeres.

 

Eksempler på signaler hos forældrene er, ligesom hos børnene / de unge, heller ikke udtømmende og vigtige igen at se i den kontekst, forældrene optræder i.

 

Signaler hos forældrene:

 

 • At forældrene har fokus på sig selv frem for barnet / den unge
 • At forældrene gentagne gange virker påvirkede
 • At der er psykisk sygdom
 • At forældrene er psykisk belastede
 • At forældrene har en adfærdsændring
 • At forældrene har svært ved at aflæse og indleve sig i barnets / den unges behov
 • At barnet/den unge afvises, trues, ikke trøstes eller ignoreres
 • At forældrene udviser uforudsigelighed / ustabilitet (forskellige mødetider, skiftende voksne o.lign.)
 • At forældrene ikke i tilstrækkelig grad sørger for barnet / den unge (påklædning, madpakke, lektier o.lign.)