Du er her:  

Omsorgssvigt (Kari Killen)

Definitionen på omsorgssvigt er: ”Ved omsorgssvigt forstås enhver tilsigtet eller utilsigtet fysisk eller psykisk skade påført barnet af nære voksne, hvor skaden er af sådan en karakter, at den i væsentlig grad hindrer barnets normale udvikling”. Der kan således skelnes mellem forskellige former og grader for svigt og de kan være tilsigtede eller utilsigtede. For en mere tydelig og skematisk gennemgang har Kari Killen nedenstående definitioner:

 

Aktiv fysisk omsorgssvigt:


Slag eller andre voldelige / skadelige handlinger, der medfører fx.:

 • Rifter eller hudafskrabninger ved mund, læber, gummer og øjne
 • Blå mærker på krop, lemmer, ansigt
 • Brud på arme, ben eller ribben
 • Brændemærker
 • Mærker efter fysisk afstraffelse
 • Rifter eller hudafskrabninger på ydre genitalier
 • Kraftig rødmen og irritation omkring mund og genitalier
 • Skader i ansigt, halsregionen, hoved og mundhulen

 

Denne form for fysisk omsorgssvigt svarer til den klassiske beskrivelse af mishandling. Barnet udsættes for handlinger fra forældrnene, som ikke er hændelige uheld, og hvor barnet aktivt påføres skade.

Denne form for omsorgssvigt betegnes som en akut situation og kræver øjeblikkelig handling. For yderligere se Beredskabsplan.

 

Passiv fysisk omsorgssvigt:

 

 • Utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig ernæring – for lidt / for meget / for uregelmæssig mad
 • Påfaldende uhensigtsmæssig påklædning
 • Barnet virker upasset, usoigneret, uplejet, snavset
 • Barnet forsømmes med hensyn til nødvendige lægebesøg ved sygdom eller forebyggende undersøgelser ved læge og tandlæge
 • Barnet er usædvanlig træt og slapt
 • Barnet bliver i perioder overladt til sig selv uden voksent opsyn
 • Barnet er gentagne gange ikke blevet afhentet i dagtilbuddet

 

Barnet udsættes således for alvorlige forsømmelser fra forældrenes side, hvor der er tale om manglende tilfredsstillelse af fysiske behov, så barnets sundhedstilstand er i fare. En sådan omsorgssituation kræver, at forældreomsorgen bedres.

 

Aktiv psysisk omsorgssvigt:

 

 • Barnet bliver i perioder holdt indespærret
 • Barnet bliver truet med vold / tæv
 • Barnet bliver truet med tab af kærlighed eller vigtige relationer
 • Barnet bliver tiltalt på en krænkende måde (ond, dum, grim, umulig, et barn ingen kan lide o.lign.)
 • Forældrene forholder sig i perioder direkte fjendtligt til barnets behov (ser barnet som en modstander, en der modarbejder forældrene)
 • Barnet bliver i perioder aktivt ignoreret af forældrene – de vil ikke tale med / høre på barnet
 • Barnet bliver aktivt forhindret i samvær med andre børn / voksne
 • Barnet bliver passet af et stort antal skiftende / tilfældige voksne
 • Barnet bliver passet af ikke-voksne større søskende

 

Barnet udsættes således for verbal krænkelse, indespærring, trusler, afvisning – en kontaktform og omsorgssituation, der er særdeles skadelig for barnets udvikling. Barnet er følelsesmæssigt forsømt og kontaktnegligeret.

 

Passiv psykisk omsorgssvigt:

 

 • Barnet har overværet fysisk mishandling eller anden vold i hjemmet
 • Barnet har ofte været passet af voksne, der har været påvirkede af alkohol, narkotika, medicin
 • Barnets dagligdag i hjemmet er præget af uforudsigelighed og mangel på tryghed og omsorg
 • Barnets forældre er kun i begrænset omfang i stand til at reagere på barnets følelser og behov – de reagerer primært på, hvordan de selv har det
 • Forældrene er kun i begrænset omfang i stand til at aflæse barnets kropslige signaler om lyst / ulyst og grænser
 • Barnet bliver hyppigt afvist følelsesmæssigt af forældrene

 

Barnet udsættes således for alvorlige forsømmelser af psykisk karakter på grund af forældrenes manglende evne til at give tryghed, omsorg og kærlighed. Disse forsømmelser medfører risiko for udviklingsmæssige skader hos barnet og kræver, at barnets omsorgssituation bedres.