De tre domæner


1. BARNETS UDVIKLINGSMÆSSIGE BEHOV
Dette domæne er inddelt i flere overskrifter, som tilsammen udgør barnets fortælling om sig selv, og andres fortællinger og oplysninger om barnet. De forskellige overskrifter er som følger:

 • Sundhedsforhold
 • Skoleforhold og læring
 • Udvikling og adfærd
 • Identitet
 • Social fremtræden
   

2. FORÆLDREKOMPETENCER
Dette domæne beskriver forældrenes forudsætninger for at kunne tilgodese barnets behov. De forskellige overskrifter er som følger:

 • Grundlæggende omsorg
 • Sikkerhedsaspekter
 • Følelsesmæssig varme
 • Vejledning og grænsesætning
 • Stabilitet
   

3. FAMILIEFORHOLD – FAMILIE OG OMGIVELSER
Dette domæne beskriver de faktorer, som indvirker på barnets trivsel og udvikling. Faktorer, der enten kan tilgodese eller vanskeliggøre, at barnets behov dækkes. De forskellige overskrifter er som følger:

 • Familiens historie og funktion
 • Slægtninge og andre i netværk
 • Bolig
 • Beskæftigelse
 • Økonomi
 • Familiens relation til omgivelserne – social integration, lokal samfundets ressourcer

 

Læs mere

Den teoretiske ramme i ICS