De tre domæner

 

1. BARNETS UDVIKLING

Domænet er inddelt i fire overskrifter, som tilsammen udgør barnets fortælling om sig selv samt andres fortællinger og oplysninger om barnet:

 

  • Sundhedsforhold
  • Dagtilbud, Skoleforhold og læring
  • Udvikling og adfærd
  • Fritidsforhold og venskaber

 

2. FORÆLDREKOMPETENCER

Domænet beskriver forældrenes forudsætninger for at kunne tilgodese barnets behov ud fra tre overskrifter:

 

  • Trygt omsorgsmiljø
  • Stimulering og vejledning
  • Understøttelse af relationer

 

3. FAMILIE OG NETVÆRK

Domænet beskriver de faktorer, som indvirker på barnets trivsel og udvikling. Faktorer, der enten kan tilgodese eller vanskeliggøre, at barnets behov dækkes:

 

  • Familieforhold og baggrund
  • Bolig, Beskæftigelse og økonomi
  • Socialt netværk

 

Læs mere

Den teoretiske ramme i ICS