Du er her:  

Socialfaglig tilgang

 

I Brønderslev Kommune sker tilgangen og mindsettet om barnet og dets udvikling med fokus på: INDDRAGELSE, HELHEDSTÆNKNING OG MED EN RESSOURCEORIENTERET TILGANG.

 

Hvert barn/ung er med til at skabe sine egne processer for at bedre dets udviklingsbetingelser, og der er store variationer i, hvorledes børn/unge reagerer på belastninger.

 

I Brønderslev Kommune er det besluttet, at arbejdet i det specialiserede område tager udgangspunkt i indsatsen: Varige Spor. En væsentlig del af tilgangen i indsatsen bygger på et forebyggende mindset. Dette rummer 5 markører, som sammenholdt med Børne & Familieområdets vision, Børnesyn og Den Sammenhængende Børnepolitik, danner rammen om mindset og tilgang til arbejdet med børn i sårbare, udsatte og truede positioner og deres familier.

 

De 5 markører er:

 

  • Et tværfagligt koordineret samarbejde
  • Tidlig opsporing og indsats
  • Helhedsperspektiv
  • Barnets perspektiv
  • Hverdagslivs perspektiv

 

Du kan læse mere om Varige Spor på bloggen Udvikling i Fællesskaber

Arbejdsgrundlag i indsatsen Varige spor

 

Metodisk tilgang

Brønderslev Kommune har valgt at i bruge det digitale sagsbehandlingssystem for udsatte børn og unge – DUBU. I den sammenhæng har Brønderslev Kommune ligeledes tilsluttet sig de mange kommuner, der arbejder ud fra ICS som den socialfaglige metode til analyse af udsatte børn og unges behov. Derudover er det besluttet at kombinere ICS med 2 andre socialfaglige tilgange - nemlig Signs of Safety (SoS) og Den Løsningsfokuserede Tilgang (LØFT).

 

Det er besluttet, at ICS skal være en del af den forståelsesramme, der er grundlaget i det tværfaglige samarbejde omkring børn/unge i faldende trivsel, børn/unge med særlige behov samt udsatte og truede børn og unge.

 

Nedenfor findes en kort beskrivelse af grundprincipperne samt den teoretiske ramme i ICS, SoS og LØFT. For yderligere information henvises til håndbogen; Kvalitet i sagsbehandlingen, der er udgivet af Socialstyrelsen samt Teoretiske perspektiver på arbejdet med ICS samt Signs Of Safety af Andrew Turnell.

 

ICS (Integrated children system)

ICS-trekanten med barnets behov i midten har tre sider – tre domæner. Disse tre domæner udgør hele barnets omsorgssituation, og anvendes i analysen af barnets behov. Det vil sige, at det er siderne/domænerne tilsammen, der er afgørende for at kunne identificere barnets behov. Domænerne har betydning for og påvirker barnets situation.

 

Forståelsen af barnets trivsel og udvikling skal ses i samspil og interaktion. Der skal derfor altid være fokus på det enkelte barns behov, forældrenes kompetencer og omgivelsernes kompetencer til at imødekomme dem.

 

Et andet vigtigt fokus er, at børns modning, udviklingsopgaver og udviklingsstier varierer, hvorfor det er vigtigt altid at forstå barnet i den kontekst, som barnet befinder sig i.

 

ICS-trekanten

 

Læs mere:

De tre domæner

Den teoretiske ramme i ICS