Du er her:  

”INTEGRATED CHILDRENS SYSTEM” – ICS

Barnets behov og velfærd i centrum

 

Indledning

Brønderslev Kommune har valgt at implementere det digitale sagsbehandlingssystem for udsatte børn og unge – DUBU. I den sammenhæng har Brønderslev Kommune ligeledes tilsluttet sig de mange kommuner, der arbejder ud fra ICS som den socialfaglige metode til analyse af udsatte børn og unges dækkede og udækkede behov.

 

Det er besluttet, at ICS skal være en del af den forståelsesramme, der er grundlaget i det tværfaglige samarbejde omkring børn/unge i faldende trivsel, børn/unge med særlige behov, udsatte og truede børn og unge.

 

Nedenfor findes en kort beskrivelse af grundprincipperne samt den teoretiske ramme i ICS. For yderligere information henvises til ICS-håndbogen, der er udgivet af Servicestyrelsen samt Teoretiske perspektiver på arbejdet med ICS.

 

Grundprincipper

Når vi i Brønderslev Kommune tænker og taler om barnet og dets udvikling, sker det ud fra nøgleordene: INDDRAGELSE, HELHEDSTÆNKNING OG MED EN RESSOURCEORIENTERET TILGANG.

 

Vi har altid barnet og barnets dækkede og udækkede behov i centrum i det tværfaglige samarbejde, og ICS-trekanten (illustreret nedenfor) danner rammen for de tværfaglige drøftelser.

 

Hvert barn / ung er med til at skabe sine egne processer for at bedre dets udviklingsbetingelser, og der er store variationer i, hvorledes børn/unge reagerer på belastninger.


 

 

ICS-trekanten med barnets velfærd i midten har tre sider – tre domæner. Disse tre domæner udgør hele barnets omsorgssituation og anvendes i analysen af barnets dækkede og udækkede behov. Det vil sige, at det er siderne / domænerne tilsammen, der er afgørende for at kunne identificere barnets dækkede og udækkede behov. Domænerne har betydning for og påvirker barnets situation.

 

Forståelsen af barnets trivsel og udvikling skal ses i samspil og interaktion. Der skal derfor altid være fokus på det enkelte barns behov, forældrenes kompetencer og omgivelsernes kompetencer til at imødekomme dem.

 

Et andet vigtigt fokus er, at børns modning og udviklingsopgaver og udviklingsstier varierer, hvorfor det er vigtigt altid at forstå barnet i den kontekst, barnet befinder sig i.

 

Læs mere:

De tre domæner

Den teoretiske ramme i ICS