Du er her:  

Den gode underretning

 

Som fagperson har man en skærpet underretningspligt. Den skærpede underretningspligt er beskrevet i Servicelovens §153, og den betyder, at man som fagperson har pligt til at underrette myndighedsgruppen - i Børne- og Familieområdet og i UngeCentret - om et barn eller en ung, som - man i forbindelse med sit offentlige erhverv får kendskab til - har brug, eller man har grund til at antage får brug for støtte. Samme bestemmelse gælder for det ufødte barn. Det er ikke en betingelse, at der er tale om omsorgssvigt, overgreb eller lignende alvorlige situationer.

 

Ved vold/overgreb eller mistanke om vold/overgreb skal myndighedsgruppen - i Børne- og Familieområdet og i UngeCentret - underrettes øjeblikkeligt Læs mere i Beredsskabsplan. Den skærpede underretningspligt er personlig, og det betyder, at man som enkeltperson har pligt til at underrette, og pligten går forud for tavshedspligten.

 

Myndighedsgruppen - i Børne- og Familieområdet og i UngeCentret - skal senest efter 6 dage kvittere for modtagelsen af underretningen. Det er myndighedsgruppen i Børne- og Familieområdet og i UngeCentrets opgave at vurdere og træffe afgørelse om, hvorvidt barnet/den unge har behov for støtte og i givet fald hvilken form for støtte. Man kan som underretter, efter anmodning, bede om at få oplyst, hvorvidt underretningen har givet anledning til yderligere undersøgelse eller iværksættelse af foranstaltninger.

 

Det er vigtigt, at underrette så tidligt som muligt. Hvis du som fagperson er i tvivl, er det en god ide at tale med en socialrådgiver eller nærmeste leder. Når man som fagperson har underrettet, skal man fortsætte med at tilbyde barnet/den unge en særlig indsats og hjælp.

 

Hvordan skal underretningen se ud?

Der findes ikke lovkrav om, hvad en underretning skal indeholde, og det kan foregå både mundtligt og skriftligt. Det vil dog være hjælpsomt for alle og for at myndighedsgruppen i Børne- og Familieområdet og i UngeCentret har et nogenlunde grundlag at vurdere underretningen på, at den som minimum indeholder følgende:

 

  • Data på barnet samt forældremyndighedsstillingen
  • Kontaktoplysninger
  • Baggrund for at underrette
  • Observationer af barnet og forældrene – Børnelinealen
  • Generel beskrivelse af barnet fysisk, psykisk og socialt
  • Samarbejde med forældrene
  • Barnets fremmøde
  • Relationen til barnet
  • Andre vigtige/relevante oplysninger

 

Det er vigtigt, at underretningen er så beskrivende som overhovedet muligt.