Support til dagtilbud

 

Modellen illustrerer supporten til dagtilbud.

Først behandles børnesagerne af dagtilbuddets interne beredskab. Såfremt der ikke findes en holdbar løsning, vurderes børnesagerne af den koordinerende trio, som henviser til én af de fire muligheder for ekstern support.

 

Dagtilbudets interne beredskab

 

 

Support til dagtilbud - Mødefora

 

 

Børnelinealen

 

Læs mere:

Support til skolerne

§49a-møde

Arbejdsmøder