Du er her:  

I Brønderslev Kommune har vi forskellige mødefora, nogle mere formaliserede end andre. Nedenfor en kort beskrivelse af de formaliserede fora.

 

Tværfaglige møder


I den tidlige og  forebyggende indsats – børn i faldende trivsel samt sårbare børn – har Brønderslev Kommune et formaliseret samarbejde, der er organiseret i De Tværfaglige Distriktsteam, hvor målgruppen er skolesøgende børn samt De Tværfaglige Småbørnsteam, hvor målgruppen er børn op til skolealderen. Kort fortalt er disse møder fastlagte, og mødedeltagerne er faste medlemmer. Mødedeltagerne er tværfagligt sammensatte og fungerer som et konsultativt forum. Det er her muligt for alle fagpersoner og forældre at få barnets sundhed, trivsel og udvikling drøftet med det tværfagligt sammensatte team. Læs mere i manualen til Tværfaglige Skoleteam og pjecen om De tværfaglige Småbørnsteam.

 

Drøftelserne på de Tværfaglige møder har til formål:

 

  • At afklare, om barnets vanskeligheder kan afhjælpes indenfor de eksisterende rammer.
  • At yde de relevante fagpersoner og / eller forældrene tværfaglig konsulentbistand.
  • At drøfte, hvorvidt vanskelighederne er af en sådan karakter, at Børne- og Familieafdelingens myndighedsgruppe skal underrettes.