Koordinerende netværksmøder


For udsatte børn og unge og truede børn og unge – jf.Brønderslevs Børnelineal  gælder det, at disse børn har en socialrådgiver i Børne- og Familieafdelingens myndighedsgruppe. For disse børn / familier gælder det, at der som oftest er en del aktører og iværksatte foranstaltninger. Der kan fx være en familiekonsulent, en aflastningsfamilie, en kontaktperson  el.lign. For at sikre et velkoordineret tværfagligt samarbejde omkring disse børn og deres familier kan der indkaldes til et eller flere koordinerende netværksmøder. Det er socialrådgiveren, der sammen med fx skole / dagtilbud eller forældre tager stilling til og indkalder til et koordinerende netværksmøde. Forældrene deltager som hovedregel altid i disse møder. Det er ligeledes relevant at indkalde de væsentlige aktører – såvel fra barnets professionelle netværk som fra barnets private.

 

Mødets formål er at koordinere indsatsen, at aftale / justere fremadrettede mål og indsatser – hvem gør hvad, hvorfor og hvornår. I nogle familier er det tilstrækkeligt med et enkelt møde – i andre familier kan det være hjælpsomt med flere møder årligt. Mødefrekvensen er således individuel fra barn til barn og aftales mellem rådgiver, samarbejdspartnere og forældre.